Testamentsbanken är ett centralt register och en säker förvaringsplats för ditt testamente oavsett om du bor i Sverige eller utomlands.
Testamente är ett viktigt dokument för både unga och gamla i olika livssituationer. Att ett upprättat testamente verkligen finns till hands i original den dag det efterfrågas är en angelägenhet för alla berörda.
I Testamentsbanken kan du även placera annan information/annat dokument som du vill förvara tryggt och som du vill lämna efter dig till efterlevande.
Total sekretess är en naturlig följd av Testamentsbankens system för förvaring; Ingen elektronisk överföring eller scanning av testamenten. Därför elimineras helt de risker som finns med obehörigt intrång i databaser med testamenten
Ingen insyn i testamenten eller dokument sker. Du som testator kan dock bestämma om ditt Testamentskuvert av säkerhetsskäl skall öppnas av Testamentsbanken vid dödsfall.
Tänk medvetet! Tänk Säkerhet!
VÄLKOMMEN
BEVAKNINGBevakning.htmlshapeimage_3_link_0
FRÅGOR & SVARfragor_%26_svar.htmlshapeimage_4_link_0
AVGIFTERAvgifter.htmlshapeimage_5_link_0
ÄNDRAAndra.htmlshapeimage_6_link_0
SÖKSok.htmlshapeimage_7_link_0
FÖRVARAForvara.htmlshapeimage_8_link_0
SÄKERHET Sakerhet.htmlshapeimage_9_link_0
OM OSSOm_oss.htmlshapeimage_10_link_0
PLUSTESTAMENTEPlustestamente.htmlshapeimage_11_link_0
TESTAMENTSREGISTRETTestamentsregistret.htmlshapeimage_12_link_0
BOSATT I UTLANDETBosatt_i_utlandet.htmlshapeimage_13_link_0
SAMBOREGISTRET Samboregistret.htmlshapeimage_14_link_0
EXTERNA LÄNKARExterna_lankar.htmlshapeimage_15_link_0
BLANKETTARKIVBlankettarkiv.htmlshapeimage_16_link_0

Om cookies

Om webbplatsen

© 2009 Testamentsregistret TB Conclavia AB


Förvara testamente

klicka härForvara.htmlForvara.htmlshapeimage_17_link_0

Sök efter testamente

klicka härSok.htmlSok.htmlshapeimage_18_link_0

Skriv 
PlusTestamente

klicka härPlustestamente.htmlPlustestamente.htmlshapeimage_19_link_0
TESTAMENTSBANKEN
HEMshapeimage_21_link_0

Förvaring av testamenten